Prekių grąžinimas

krona-kitchen.lt pirkėjai (fiziniai asmenys) turi teisę nenurodydami priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešę pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo prekės atsiėmimo ar pristatymo pirkėjui dienos. Prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas turi apmokėti pirkėjas.

Prekių grąžinimo sąlygos:

 • Prekę galima grąžinti per 30 kalendorinių dienų nuo jos atsiėmimo ar pristatymo pirkėjui dienos;
 • Grąžinama prekė turi būti supakuota originalioje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos – prekė ir jos pakuotė turi būti švari su originaliomis nepažeistomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir plėvelėmis;
 • Prekė turi būti grąžinama su visais komplektuojamais priedais (laidais, instrukcijomis ir kt.), lydinčiomis dovanomis ir bet kokiomis dėl pirkimo suteiktomis papildomomis vertėmis, jeigu jos yra grąžinamo pobūdžio;
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą – originalų pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą;
 • Prekė turi būti grąžinama į Krona LT klientų aptarnavimo centrą adresu Palangos pl. 2, Sudmantų k., Klaipėdos r. Prekės grąžinimo išlaidas turi apmokėti pirkėjas;
 • Pinigai už grąžinamą prekę grąžinami pirkėjui į jo nurodytą banko sąskaitą per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo;
 • Negrąžinamos papildomos transportavimo išlaidos pasirinkus kitokį nei pigiausias siūlomas prekės pristatymo būdas.

Pirkėjo teisė atsisakyti prekės ar paslaugos pirkimo ir pardavimo sutarties netaikoma šioms sutartims:

 • Sutartims, pagal kurias buvo suteiktos prekių pristatymo, montavimo, sujungimo, nuomos ir kitos paslaugos;
 • Sutartims, pagal kurias prekės buvo gaminamos arba užsakomos pagal pirkėjo individualius poreikius;
 • Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (barzdaskutės, epiliatoriai ir kitos higieninės prekės);

Garantija

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka, visoms Krona LT internetinėje parduotuvėje įsigytoms prekėms taikomas ne trumpesnis nei 24 mėnesių garantinis terminas. Juridiniams asmenims garantija taikoma remiantis gamintojų nustatytais terminais.

Pirkinių garantijos sąlygos:

Jūsų pirkinio garantis laikotarpis yra nurodomas pirkimo dokumente (čekyje, sąskaitoje faktūroje arba lizingo sutartyje), kuris jums įteikiamas kartu su perkama preke arba atsiunčiamas elektroniniu paštu. Pirkimo dokumentą būtina išsaugoti viso garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės atsiėmimo arba jos pristatymo pirkėjui dienos. 

Atsiradus pirkinio gedimui, dėl garantinio aptarnavimo siūlome kreiptis į prekės gamintojo įgaliotą serviso centrą. Informacija apie įgaliotus serviso centrus teikiama elektroniniu paštu info@krona-kitchen.lt arba telefonu  +370 608 28255. Sugedusią prekę taip pat galite pristatyti į Krona LT klientų aptarnavimo centrą adresu Palangos pl. 2, Sudmantų k., Klaipėdos r. Tokiu atveju prekės pristatymu įgaliotam servisui pasirūpinsime mes.

Pristatant prekę garantiniam servisui, būtina kartu su preke pateikti prekės pirkimo dokumentą. Prekė turi būti tinkamai supakuota siekiant užtikrinti prekės saugumą transportavimo metu. Pateikus nesupakuotą prekę, už mechaninius pažeidimus, atsiradusius transportavimo metu, atsako pirkėjas.

Gamintojo įgaliotam serviso centrui garantinio laikotarpio metu nustačius prekės gedimą, atsiradusį dėl gamintojo kaltės, prekė remontuojama. Jei prekės gedimas yra nepataisomas, įgaliotas serviso centras pirkėjui pateikia tai liudijančią pažymą, kurią kartu su pirkimo dokumentu pateikus pardavėjui, prekė yra keičiama arba grąžinami už ją mokėti pinigai. Tokiu atveju prašome siųsti skanuotą serviso centro išvadą bei pirkimo dokumentą elektroniniu paštu sales@krona.lt. Atsakingas darbuotojas su jumis suderins tolimesnius žingsnius.

Įgalioto serviso centro taisytoms arba pakeistoms prekėms ir jų dalims taikoma garantija nuo pirminės prekės įsigijimo dienos.

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi jeigu:

 • Prekė buvo naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį ir/arba nesilaikant naudojimosi instrukcijų;
 • Prekė buvo remontuojama ar kitaip modifikuojama gamintojo neįgaliotame serviso centre;
 • Pažeisti prekės serijinio numerio lipdukai ar kiti identifikaciniai ženklinimai;
 • Prekė yra mechaniškai ar kitaip pažeista, buvo ardyta, jei gedimas atsirado prekei kritus ar sutrenkus;
 • Prekės gedimas atsirado dėl į prekės vidų patekusių dulkių, skysčių, smėlio ir pan.;
 • Prekės gedimas atsirado naudojant priedus, kurie nėra originalūs arba rekomenduojami naudoti gamintojo;
 • Prekės gedimas atsirado dėl nelegalaus turinio ar programų diegimo;
 • Prekės gedimas atsirado dėl virusinių programų veikimo;
 • Prekės gedimas atsirado dėl nekontroliuojamų aplinkos veiksnių (gaisras, lietus, žaibas, audra, potvynis ir pan.);
 • Prekės gedimas atsirado dėl eletros įtampos šuolių ar kitokių elektros tinklų sutrikimų.

Garantija netaikoma susidėvinčioms prekėms ir detalėms (laidai, dėklai, laikikliai, akumuliatoriai ir pan.).

Garantija netaikoma informacijai, esančiai duomenų laikmenose ar įrenginiuose.

Po prekės remonto įspėjus pirkėją apie prekės sutaisymą, prekė saugoma 6 mėnesius. Praėjus šiam laikui, pardavėjas turi teisę ilgiau prekės nebesaugoti.

Parsisiųsti garantinio prašymo formą